Hvordan

MentalGym tilbyder en mental sundhedsordning til virksomheder. Konceptet er forebyggende og løbende mhp. på at skabe glæde, overskud og engagement hos den enkelte medarbejder. Og konceptet sikrer en justering og styrkelse af hele virksomheden.

Konceptet består af tre dele

1. Løbende adgang for alle medarbejdere til forebyggende mental træning/coaching.

Medarbejdere kan – hvis de har lyst og føler behov – anonymt få mulighed for at tale om alle typer af udfordringer og problemer uanset om de relaterer sig til privat- eller arbejdslivet.

Som ejer eller leder af en virksomhed kan man spørge sig selv, om det er virksomhedens ansvar, at medarbejderne har en god mental sundhedstilstand. Men det er vigtigere at spørge sig selv i hvilket omfang virksomheden får gavn og værdi af en god mental sundhedstilstand blandt alle medarbejdere.

Hvilken effekt og værdi vil det medføre for virksomheden, når medarbejderne i højere grad tør åbne op, bidrage og udfolde sig?

Og hvad vil det betyde, når virksomheden både internt og eksternt viser, at den går forrest i forhold til at sikre mental sundhed og udvikling?

2. Workshops og involvering af alle.

Den anden del af konceptet handler om at spørge og involvere de medarbejdere, der ikke har følt behov for at benytte sig af den løbende og forebyggende 1til1-coaching. Det er afgørende, at alle medarbejdere inviteres til at ytre sig og komme med forslag til forbedringer og til hvorledes disse bedst kan gennemføres. For en virkelig succesfuld virksomheden er det afgørende, at medarbejderne, på en struktureret facon, løbende bliver spurgt og lyttet til. Der skabes en løbende og struktureret platform for medarbejderinvolvering.

3. Implementering af de vigtigste forbedringer.

I den tredje del af konceptet er der fokus på ledelsen i virksomheden. Det er afgørende, at den indsats, der iværksættes for at højne den mentale sundhed ikke kun gælder for de medarbejdere, der har 'problemer'. Alle skal inviteres og opfordres til at være med. Og ledelsen og virksomheden skal løbende lytte og lære og agere på medarbejdernes væsentligste input.

I denne proces støttes ledergruppen, både som ledergruppe og som individer, med de rigtige værktøjer, så den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed kontinuerligt udvikler sig.

MentalGym.dk

CVR: 38602691

Rytterager 30

2791 Dragør

+45 2784 0484

kontakt@mentalgym.dk